wynajem mieszkania na co uwazac

Na wynajem własnego mieszkania decyduje się coraz więcej właścicieli prywatnych nieruchomości. Wynajmują oni pokój lub całą nieruchomość studentom czy też rodzinom z dziećmi. Nie ma co ukrywać, że najem jest dla nich źródłem zysku. Niestety nie zawsze wynajem mieszkania wiąże się tylko z zyskiem. Coraz częściej właściciele mieszkań mają problemy z najemcami. Zniszczone mieszkania czy brak opłacania czynszu na czas to tylko niektóre z nich. Właściciele mieszkań, którzy słyszeli lub sami doświadczyli przygód z nieuczciwymi najemcami, starają się więc zabezpieczyć własne interesy. Zobacz jak uchronić się przed nieuczciwym i problematycznym wynajmującymi.

Umowa o wynajem mieszkania – jak ją napisać?

Główna zasada, jaka obowiązuje przy wynajmie mieszkania to podpisanie umowy. Powinna jednak być ona tak skonstruowana, aby chronić interesy właściciela mieszkania. Przede wszystkim w dokumencie należy zabezpieczyć swoje roszczenia do naprawienia wyrządzonych przez najemcę szkód. W tym celu najlepszym zabezpieczeniem jest pobranie kaucji od wynajmującego. Jej wysokość może obejmować wysokość miesięczne lub dwumiesięcznego czynszu.

czym jest umowa najmu okazjonalnego

Umowa o najem mieszkania powinna zawierać również paragrafy umożliwiające jej wypowiedzenie. Prawo do wypowiedzenia umowy najmu obowiązuje, gdy najemca w niewłaściwy sposób korzystania z przedmiotu najmu lub nie stosuje się do ustalonych zasad. Ważnym punktem w umowie najmu jest również zabezpieczenie obowiązku wyprowadzeniu się najemcy z mieszkania zaraz po zakończeniu umowy.

Zapisy umowy o wynajem mieszkania

W dalszym podpunktach umowa o wynajem mieszkania powinna zawierać postanowienia dotyczące wysokości czynszu  oraz terminu i formy jego zapłaty. Jeżeli media nie są wliczane w czynsz, w dokumencie należy jasno rozpisać, na jakiej zasadzie i przez kogo będą dokonywane płatności.

Kolejnymi istotnymi podpunktami są te dotyczące długości trwania umowy. Może być ona podpisana na czas nieokreślony lub określony. Różnica jest taka, że w przypadku umowy na czas nieokreślony zgodnie z Kodeksem Cywilny art. 688 można ją wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód przed końcem miesiąca kalendarzowego. W przypadku umowy na czas określony czas ten ustalany jest indywidualnie i zazwyczaj wynosi jeden miesiąc.  W umowie można też zaznaczyć różne okresy wypowiedzenia w zależności  od przyczyn, z jakich ono następuje.

Umowa najmu okazjonalnego

Zabezpieczeniem interesów wynajmującego jest również podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Umowa ta ułatwia eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokal po zakończeniu umowy. Umowa najmu okazjonalnego podpisywana jest w obecności notariusza i zawiera oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opuszczenia lokalu. Dzięki temu właściciel mieszkania może przeprowadzić eksmisję bez wcześniejszego postępowania sądowego. W oświadczeniu tym najemca wskazuje adres, pod którym może zamieszkać w przypadku eksmisji. Należy jednak pamiętać, że podpisanie tej umowy wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi na notariusza. W związku z tym umowy najmu okazjonalnego są podpisywane niechętnie i bardzo rzadko.

jak zabezpieczyc mieszkanie przez najemcami

Odpowiednie zabezpieczenie mieszkania przed najemcami jest jednym z elementów zarządzania najmem. Podpisanie przemyślanej umowy dopasowanej do potrzeb właściciel mieszkania sprawia, że nie musi on martwić się o wyrządzone w nieruchomości szkody czy straty z powodu nieopłacanego czynszu lub rachunków za media. Warto jednak pamiętać, że oprócz zabezpieczenia formalnego dobrze jest też postawić na wybór odpowiednich najemców.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here