Wynajem‌ ‌mieszkania.‌ ‌Dowiedz‌ ‌się‌ ‌o‌ ‌ prawnych‌ ‌i‌ ‌podatkowych‌ ‌obowiązkach‌ ‌najemcy‌

Praktycznie większość rzeczy związanych z obowiązkami najemcy znajdziesz w swojej umowie. Przede wszystkim jest to wpłacanie odpowiedniej ilości kwoty za czynsz w ustalonym terminie.

Umowa powinna również zawierać zasady użytkowania lokalu, włącznie z utrzymywaniem pomieszczeń i wyposażenia w czystości oraz sposób do tego przeznaczony. Jest zobowiązany do utrzymania w czystości części wynajmowanej oraz – jeśli taka jest – część wspólną (przy wynajmowaniu mieszkania będzie to np. kuchnia, korytarz i łazienka). Najemca powinien również na bieżąco powiadamiać właściciela mieszkania o wszelkich awariach. Nie chodzi oczywiście o przepaloną żarówkę, czy zatkany zlew – drobne rzeczy powinno naprawiać się samemu, „bez zawracania gitary.”

Najemca powinien również dostosować się do przestrzegania porządku, rozumianego jako normy i reguły (na przykład cisza nocna, zwyczaje związane ze sprzątaniem części wspólnych).

Bez zgody wynajmującego, najemca nie może dokonywać na własną rękę żadnych remontów, napraw ani ulepszeń, które będą wpływać na zmianę stanu mieszkania po wyprowadzeniu się. Wszelkie ulepszenia muszą być poprzedzone zgodą wynajmującego.

szczecin

Dodatkowo, po stronie najemcy należy naprawa i konserwacja podłóg, wykładzin, okładzin, okien, drzwi oraz mebli, a także wanien, brodzików etc. Warto przy tym ubezpieczyć się przed kosztami takich napraw (OC).

Jeśli wynajmowane mieszkanie ma istotne wady, które podczas oględzin i podpisania umowy, nie były ujawnione, najemca może wymagać obniżenia czynszu, a także – jeśli wady nie są możliwe do usunięcia – wypowiedzieć umowę. Jednakże jest warunek – jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o tej wadzie – rzeczy opisane w tym akapicie go nie obowiązują.

szczecin mieszkanie

Najemca nie może bez zgody właściciela podnajmować mieszkania. Natomiast, jeśli nie będzie to kłopot dla pozostałych lokatorów – możesz przenocować kogoś np. na weekend (dobre wychowanie nie pozwala na nadużywanie tego, gdy mieszka się z kimś, a opłaty za media są rozdzielane według ogólnego zużycia). W razie wątpliwości, można sprawdzić to w umowie.

Jeśli chodzi o podatki – ogólna zasada mówi, że podatnikami są właściciele nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z innymi aspektami wynajmnu nieruchomości na stronie agencji nieruchomości ze Szczecina – dobryadres.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here