Roboty budowlane – czym są?

Gotowy obiekt budowlany to efekt wielu skomplikowanych i często bardzo czasochłonnych prac budowlanych. Roboty budowlane w przypadku budowy zarówno dużych obiektów w skali przemysłowej, jak i jednorodzinnych domów parterowych to zawsze efekt pracy grupy kilkudziesięciu ludzi na etapie od projektu domu do wprowadzenia się do niego. Czytaj dalej i dowiedz się niezbędnych informacji o robotach budowlanych.

Roboty budowlane to w dużym uproszczeniu sama budowa, a także wszelkie prace polegające m.in. na przebudowie, montażu, remontach i rozbiórce obiektów budowlanych. Roboty budowlane, niezależnie od skali budowy, są zawsze złożonym zespołem działań, zarówno pod względem finansowym, organizacyjnym, jak i technicznym. Pożyteczne i przydatne informacje na temat robót budowlanych znajdziesz na stronie https://building-companion.pl/.

Roboty budowlane – co warto wiedzieć?

Roboty budowlane są stosunkowo skomplikowanym procesem gospodarczym, dlatego za każdym razem pełen nadzór i odpowiedzialność za cały proces musi spoczywać na barkach kierownika budowy. Dzięki temu można wyegzekwować odpowiedzialność wielu urzędów i instytucji, a także kontrolę z ich strony. Organizacjami, które mają prawo w Polsce kontrolować przebieg robót budowlanych, są m.in.: inspekcja pracy, straż miejska, straż pożarna, poszczególne organy nadzoru administracyjno-budowlanego, a także sama instytucja nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane w kontekście prawa

Zasady związane z robotami budowlanymi są określone prawnie i reguluje je ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o Prawie budowlanym. W jej ramach można spotkać się z informacjami na temat całego postępowania, które poprzedza rozpoczęcie robót budowlanych, jak również zasad ich wykonywania i postępowania po ich zakończeniu, normując jednocześnie całą działalność właśnie w zakresie robót budowlanych.

Poza samą ustawą Prawo budowlane, roboty budowlane w Polsce są regulowane pozostałymi przepisami prawnymi, które muszą zostać spełnione w czasie wykonywania robót budowlanych przez wszystkich uczestników całego procesu budowlanego.

Ze strony prawnej w czasie wykonywania robót budowlanych konieczne jest przestrzeganie przepisów techniczno-budowlanych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy.

Roboty budowlane jako proces

Ogół prac, na które składa się prowadzenie robót budowlanych w Polsce, można przyrównać do procesu, na który składają się poszczególne etapy. Aby proces mógł zostać rozpoczęty, konieczne jest złożenie zlecenia przez inwestora, a w niektórych przypadkach rozpoczęcie realizacji przez samego inwestora.

W procesie wykonywania robót budowlanych konieczne jest przeprowadzanie poszczególnych prac, a także nadzór przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie budownictwa. Na etapie robót budowlanych istotna jest rola projektanta, kierownika budowy, a także kierowników robót. Nie bez znaczenia jest również rola inspektora nadzoru inwestorskiego, choć jest ona zarezerwowana jedynie w przypadku budów, które ze względu na stan prawny wymagają ustanowienia inspektora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here