Księga wieczysta nieruchomości to cenne źródło informacji na jej temat. Jej zawartość pozwoli nam na bezpieczną transakcję kupna wymarzonej działki czy domu. Czytanie jej nie dla wszystkich jest jednak proste. Nie każdy również wie, jak uzyskać do niej dostęp. Tymczasem to prostsze, niż się może się wydawać!

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

By uzyskać dostęp do księgi wieczystej nieruchomości, musimy posiadać jej numer. Jeżeli go nie mamy, nic straconego – ustalimy go m.in. na podstawie adresu nieruchomości lub numeru ewidencyjnego działki. Księgę wieczystą sprawdzimy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Możemy również skorzystać z dostępnych w Internecie wyszukiwarek ksiąg wieczystych. Jeszcze innym sposobem jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wgląd do tego dokumentu. Księgi wieczyste są jawne i każda, zainteresowana osoba, może mieć do nich dostęp. Źródłem wiedzy na ich temat jest blog Ksiegi-wieczyste.org.

Księga i jej działy

Pierwszy dział księgi zawiera dane ewidencyjne, czyli numer działki, jej położenie, adres, powierzchnię, opis budynków i innych przynależnych pomieszczeń, np. komórki lokatorskiej. Znajdziemy w nim również wpisy praw własności, takich jak np. służebność gruntowa.

Drugi dział zawiera wszystkie informacje na temat właścicieli: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, wyszczególnienie udziałów. Znajdziemy w nim również informację o dacie i podstawie prawnej nabycia nieruchomości. Dowiemy się, czy jest to własność, czy użytkowanie wieczyste.

W trzecim dziale księgi wieczystej znajdują się prawa, roszczenia i ograniczenia. To z niego dowiemy się, czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich: dzierżawą, prawem dożywocia, ograniczeniami w rozporządzaniu nieruchomością, toczącym się postępowaniu egzekucyjnym lub sądowym zakazie sprzedaży.

Nie mniej istotny jest czwarty dział księgi, mówiący o obciążeniach hipotecznych. Wpisane są w nim wszelkie obciążenia wraz z walutą i wysokością. To ważne, by wszelkie wpisy w tym dziale zostały wykreślone, zanim podpiszemy umowę kupna nieruchomości.

W każdym rozdziale mogą pojawić się również wzmianki. To informacje na temat złożonych wniosków o wpis do księgi, którym należy uważnie się przyjrzeć.

Co nam daje wiedza zawarta w księgach wieczystych?

Księgi wieczyste nie tylko pozwalają nam odnaleźć właściciela nieruchomości, ale przede wszystkim umożliwiają jej świadomy zakup. Chronią nas przed oszustwem i stratą pieniędzy. Dzięki nim mamy pewność, że nieruchomość nie jest zadłużona lub obciążona prawami osób trzecich i nie przyjdzie nam zmagać się z niechcianymi lokatorami.

Foto: Fotolia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here